วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 13 : 20 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา >> โรงเรียน : ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 3
โรงเรียน : ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 3

โรงเรียน : ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 3

                 โรงเรียน หรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้รับรางวัลดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี พ.ศ.2551

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสตูล ได้มอบเกียรติบัตร ให้ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล เป็นศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดีเด่นอันดับ 3 ประจำปี พ.ศ. 2551

http://www.school.masjidhidayah.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*