วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 52 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> ขอเชิญร่วมให้กำลังใจนักเรียน ในกิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1437
ขอเชิญร่วมให้กำลังใจนักเรียน ในกิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1437

ขอเชิญร่วมให้กำลังใจนักเรียน ในกิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1437

ในวันวันฮารีรายาอีดิลฟิตรีที่กำลังจะมาถึงนี้ ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ โรงเรียนตาดีกา ชมรมเยาวชนมุสลิม และพี่น้องชาวบ้านเกาะใหญ่ ได้ร่วมกันจัด “กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1437” ให้แก่นักเรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ในวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1437 ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จึงขอเชิญพี่น้องมาให้กำลังใจนักเรียนและบุตรหลานของท่าน โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการกิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรีประจำปี ฮิจเราะห์  1437

ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์

เวลา

รายการกิจกรรม

ภาคกลางวัน
14.00-14.30 ลงทะเบียน
14.30-15.00 วิ่งซุปเปอร์แมน
15.00-15.30 ตีกอล์ฟ
15.30-15.45 หยิบของรางวัล
15.45-16.00 ละหมาดอัสรี
16.00-18.00 ปิดตาตีหม้อ
กินวิบาก
ตักน้ำใส่ขวด
หยิบของรางวัล
ปิดตาป้อนกล้วย
ลิงอุ้มแตง
หยิบของรางวัล
ชักเย่อ
ภาคกลางคืน
19.00-19.30 อาซาน
19.30-20.00 ละหมาดมักริบ
20.00 – 23.00 อันนาเชดนักเรียน ป.1
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557
ท่องจำอัลหะดิษ
มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เรียนดีในปีการศึกษา 2558
ท่องจำอัลกรุอาน
อันนาเชดนักเรียนผู้ชาย
โชว์ท่องจำอัลกรุอานพร้อมความหมาย
บรรยายธรรม
อันนาเชดนักเรียนผู้หญิง
* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*