วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 เวลา 21 : 29 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา >> กิจกรรมต้อนรับวันอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1437
กิจกรรมต้อนรับวันอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1437

กิจกรรมต้อนรับวันอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1437

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559 ทางศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับวันอีดิลฟิตรี ฮ.ศ.1437 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม และเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในวันฮารีรายาวันอีดิลฟิตรีที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยมีคณะครูได้บรรยายเกี่ยวกับวันอีดิลฟิตรี การอาบน้ำสุนัตในวันอีด การละหมาดอีดิลฟิตรี พร้อมทั้งให้นักเรียนฝึกปฎิบัติตามด้วย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพเกี่ยวกับวันอีดิลฟิตรีของนักเรียนชั้นปีที่ 1 – 3 และการแข่งขันเขียนเรียงความเกี่ยวกับวันอีดิลฟิตรีของนักเรียนชั้นปีที่ 4 – 6 อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*