วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2024 เวลา 06 : 22 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> บรรยากาศการละหมาดวันฮารี รายอ อีดิลอัฎฮา (รายาฮัจยี) ฮ.ศ. 1434
บรรยากาศการละหมาดวันฮารี รายอ อีดิลอัฎฮา (รายาฮัจยี) ฮ.ศ. 1434

บรรยากาศการละหมาดวันฮารี รายอ อีดิลอัฎฮา (รายาฮัจยี) ฮ.ศ. 1434

บรรยากาศการละหมาดวันฮารี รายอ อีดิลอัฎฮา (รายาฮัจยี) ฮ.ศ. 1434

                     บรรยากาศการละหมาดวันฮารี รายอ อีดิลอัฎฮา (รายาฮัจยี) ฮิจเราะห์ศักราช 1434 ซึ่งในวันสำคัญทางศาสนาอิสลามนี้ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสตูล ได้จัดให้มีการละหมาดอีดิลอัฎฮา (รายอ) ร่วมกัน ในวันที่ 10 เดือนซุลฮิจญะฮ์ ฮ.ศ.1434 ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2556 โดยเริ่มละหมาดเวลา 8.00 น. เสร็จประมาณเวลา 9.00 น. วันฮารีรายอ อีดิ้ลอัฎฮา หรือวันอีดอัฎฮา หรือที่ชาวสตูลเรียกวัน รายาฮัจยี นั้นพี่น้องมุสลิมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทุกคนต้องมาละหมาดอีดิ้ลอัฎฮาร่วมกัน คนที่ทำงานวันนี้ก็จะหยุดทำงาน คนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องเดินทางกลับมารายาที่บ้าน ทำให้บรรยากาศในวันฮารีรายา นั้นมีความคึกคัก อบอุ่น สนุกสนาน และมีการขอมาอัฟ (ขออภัย) ซึ่งกันและกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*