วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 18 : 41 น.
Masjid News
You are here: Home >> บ้านเกาะใหญ่ >> ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก สมาชิก อบต.ทุ่งนุ้ย
ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก สมาชิก อบต.ทุ่งนุ้ย

ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก สมาชิก อบต.ทุ่งนุ้ย

                    ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่มีชื่ออยู่ในบ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 และที่มีชื่ออยู่ในตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ( อบต.ทุ่งนุ้ย ) และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ( อบต.ทุ่งนุ้ย ) ของเขตเลือกตั้งที่ 7  บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จำนวน 2 คน แทนตำแหน่งที่ว่างตามวาระ

                    ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งที่ 7  บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

รายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย (อบต.ทุ่งนุ้ย)

อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

 

  1. หมายเลข     1      นายมนัส   มรรคาเขต
  2. หมายเลข     2      นายเดชา   ทองมี
  3. หมายเลข     3      นายอานัด   ใจตรง
รายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย (อบต.ทุ่งนุ้ย)

รายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย (อบต.ทุ่งนุ้ย)

 

รายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย (อบต.ทุ่งนุ้ย) เขตเลือกตั้งที่ 7

 บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

 

  1. หมายเลข     1      พลฯสอหมาด        มาลินี
  2. หมายเลข     2     นายอะสาด            แสงสุวรรณ
  3. หมายเลข     3     นายอับดลรอหีม   แดงงาม
  4. หมายเลข     4     นายเอกสิทธิ์         อุสนุน
  5. หมายเลข     5     นายสุชาติ          อาหลี
รายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย (อบต.ทุ่งนุ้ย)

รายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย (อบต.ทุ่งนุ้ย)

รายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย (อบต.ทุ่งนุ้ย)

รายชื่อผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย (อบต.ทุ่งนุ้ย)

 

ที่มา :
– เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย (อบต.ทุ่งนุ้ย) www.thungnui.go.th
– Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย (อบต.ทุ่งนุ้ย) www.facebook.com/abt.thungnui
– Facebook กลุ่ม อบต.ทุ่งนุ้ย www.facebook.com/groups/133609116778813
– Facebook กลุ่ม มิตรภาพเด็กเกาะใหญ่ www.facebook.com/groups/174457462626723

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*