วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2024 เวลา 00 : 04 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา >> โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1437
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1437

โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1437

วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับเดือนรอมฎอน อันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ให้กับนักเรียนโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ โดยนักเรียนได้รับฟังบรรยาย เรื่องคุณค่าของเดือนรอมฎอน การถือศีลอด และการปฎิบัติศาสนกิจต่างๆ เพื่อกระตุ้นเตือนให้นักเรียนปฏิบัติอาม้าลอิบาดะห์ (ทำความดี) ในช่วงเดือนรอมฎอนให้ได้มากที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*