วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 15 : 12 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> หนังสือพิมพ์กัมปงไทย ได้ลงบทความของท่านอิหม่าม สาและ พงหลง
หนังสือพิมพ์กัมปงไทย ได้ลงบทความของท่านอิหม่าม สาและ  พงหลง

หนังสือพิมพ์กัมปงไทย ได้ลงบทความของท่านอิหม่าม สาและ พงหลง

 

 

หนังสือพิมพ์กัมปงไทย ประจำเดือนซะหฺบาน – รอมฎอน ฮ.ศ. 1431 ได้ลงบทความของท่านอิหม่าม สาและ  พงหลง อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสตูล ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับวันฮารีรายา มีข้อความดังนี้ “วันฮารีรายาเป็นวันที่พี่น้องชาวบ้านเกาะใหญ่ทุกคนให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในวันฮารีรายาทางมัสยิดได้จัดกิจกรรมทางด้านการกีฬาและกิจกรรมด้านวิชาการของศูนย์ตาดีกาเพื่อให้พี่น้องในชุมชนได้มารวมตัวกันที่มัสยิดและพบปะขอมาอัฟซึ่งกันและกันทั้งยังให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาและวิชาการศึกษาและสร้างความสามัคคีในชุมชน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*