วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 13 : 21 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430
กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430

กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430

 

กิจกรรมวันรายา

                   กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430 จัดขึ้น ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ โดยมีนักเรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียน) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์  มีการแบ่งเป็น 4 สี เพื่อทำกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมวันฮารีรายานั้นได้จัดขึ้นเป็นระจำทุกปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของวันฮารีรายา กิจกรรมนั้นมีทั้ง กิจกรรมภาคกลางวัน และกิจกรรมภาคกลางคืนดังนี้

กิจกรรมภาคกลางวัน

 

13.30 – 14.00 น.                     นักเรียนลงทะเบียน

14.00 – 15.30 น.                     กีฬากลางแจ้ง

– วอลเลย์บอลหญิง

– เก้าอี้นาเชด

– ชักเยอร์

15.30 – 15.55 น.                     ละหมาดอัสรีร่วมกัน

16.00 – 17.30 น.                     ฟุตบอลชาย

 

กิจกรรมภาคกลางคืน 

 

18.30 – 19.00 น.                    ละหมาดมักริบร่วมกัน

19.00 – 19.45 น.                     ประกวดอาซาน

19.45 – 20.10 น.                     ละหมาดอีชาร่วมกัน

20.10 – 20.20 น.                     เปิดมัจลิด อัลกุรอาน โดยนักเรียน

20.20 – 20.40 น.                     ท่องจำอัลกุรอาน

20.40 – 20.55 น.                     กล่าวสุนทรพจน์โดยตัวแทนแต่ละสี

20.55 – 21.15 น.                     อัลนาเชด โดยนักเรียนช่วงชั้นที่ 1

21.15 – 21.45 น.                     ตอบปัญหานักเรียนช่วงชั้นที่ 1

21.45 – 22.00 น.                     อัลนาเชด โดยนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

22.00 – 22.15 น.                     บรรยายพิเศษ โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร

22.15 – 22.30 น.                     กล่าวสรุปกิจกรรม พิธีปิด โดยอิหม่ามมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*