วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2020 เวลา 18 : 43 น.
Masjid News
You are here: Home >> Author Archives: admin (page 20)

Author Archives: admin

Feed Subscription

พิธีขอดุอาเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

                    วันนี้ (6 กรกฎาคม 2552) มัสยิดฮิดายาตุดด ... Read More »

โครงการประชุมสัมมนาผู้นำศาสนาอิสลาม ประจำปี 2552

                  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ทีผ่านมา ทางมั ... Read More »

เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ อบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนนิกะห์

                 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา เยาวช ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอิหม่ามดีเด่น ปี 2552

                  ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม สาและ   พงหล ... Read More »

ตรวจคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น ประจำปี 2552

                 เมื่อวันที่ 13 พฤษาคม 2552 ที่ผ่านมา ทางมัส ... Read More »

มัสยิดร่วมงาน 170 ปี เมืองสตูล

                 เมื่อวันที่ 8 พฤษาคม 2552 ที่ผ่านมา ทางมัสย ... Read More »

โครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ

                เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ทางมัสย ... Read More »

นักเรียนของมัสยิดเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการอิสลาม จังหวัดสตูล

                   เมื่อวันที่ 24 – 25 เมษายน 2552 ที่ ... Read More »

ขอต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น

              ขอต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น ซึ่งจ ... Read More »

มัสยิดเข้าร่วมโครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ

               มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ต ... Read More »