วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 11 : 41 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> เชิญร่วมกิจกรรมวันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430
เชิญร่วมกิจกรรมวันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430

เชิญร่วมกิจกรรมวันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430

                มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสตูล เชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญทางศาสนาอิสลาม วันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430 ซึ่งทางมัสยิดจะมีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด โดยกิจกรรมนี้ได้จักขึ้นต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของวันฮารีรายา ที่เป็นวันสำคัญของศาสนาอิสลาม การจัดกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430 ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสตูล โดยเริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่ช่วงกลางวัน ซึ่งเป็นกิจกรรมการละเล่นต่างๆ ส่วนกิจกรรมภาคกลางคืนจะเป็นกิจกรรมเชิงวิชาการ ตอบปัญหาศาสนา อ่านอัลกุรอาน ฯลฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*