วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2023 เวลา 23 : 16 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> ตรวจคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น ประจำปี 2552
ตรวจคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น ประจำปี 2552

ตรวจคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น ประจำปี 2552

อิหม่ามประจำมัสยิด

                 เมื่อวันที่ 13 พฤษาคม 2552 ที่ผ่านมา ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้ต้อนรับคณะกรรมการตรวจคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น ซึ่งมี นายชูศักดิ์ มณีชยางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธาน คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสตูล สาธารณสุขจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล พัฒนาสังคมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด และข้าราชการส่วนต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวนั้นมาตรวจคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน โดยนายสาและ   พงหลง อิหม่ามประจำมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ เป็นตัวแทนของอำเภอควนกาหลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*