วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2024 เวลา 19 : 41 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน วันแรก
โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน วันแรก

โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน วันแรก

 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ร่วมกับบ้านเกาะใหญ่ ได้จัดโครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน แก่เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 20 เมษายน 2553 ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา มีการอบรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนมุสลิม มีการเอี๊ยะติกาฟที่มัสยิดและกิจกรรมศาสนาต่างๆ และมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านยาเสพติด สืบเนื่องจากเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังนั้นทางมัสยิดและบ้านเกาะใหญ่ จึงได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ โทษของยาเสพติด และได้นำเยาวชนไปทัศนศึกษาที่ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา ซึ่งกิจกรรมในวันที่ 13 เมษายน 2553 นั้นมีพิธีเปิดโครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน ช่วงกลางวันได้อบรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน และกิจกรรมในกลางคืนได้มีการเอี๊ยะติกาฟในมัสยิด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*