วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2024 เวลา 08 : 02 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด (page 11)

ข่าวและกิจกรรมมัสยิด

Feed Subscription<

ข่าวและกิจกรรมของ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

มัสยิดเข้าร่วมโครงการคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น

                  มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้เข ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่ามที่ได้รับ รางวัลพระราชทานครูสอนศาสนาดีเด่น

           ... Read More »

ขอขอบคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ร่วมกันบริจาค

               มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดส ... Read More »

ประมวลภาพงานมัสยิด

                  ประมวลภาพงานมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเก ... Read More »

มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

                  มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ตั้งอ ... Read More »

บรรยากาศละหมาดอีดิ้ลฟิตรี (รายา) ฮ.ศ.1434

บรรยากาศละหมาดอีดิ้ลฟิตรี (รายา) لله أكبر الله أكبر ..لا إله ... Read More »

บรรยากาศละหมาดอีดิ้ลฟิตรี (รายา)

บรรยากาศละหมาดอีดิ้ลฟิตรี (รายา) لله أكبر الله أكبر ..لا إله ... Read More »