วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2024 เวลา 23 : 34 น.
Masjid News
You are here: Home >> บ้านเกาะใหญ่ >> น้ำดื่ม ชุมชนบ้านเกาะใหญ่
น้ำดื่ม ชุมชนบ้านเกาะใหญ่

น้ำดื่ม ชุมชนบ้านเกาะใหญ่

              บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้ผลิตน้ำดื่มชุมชน ตรา บ้านเกาะใหญ่ ซึ่งเป็นน้ำดื่มที่ผลิตขึ้นใน บ้านเกาะใหญ่ โดยการผลิตของชาวบ้านเกาะใหญ่ สนใจติดต่อได้ที่บ้านเกาะใหญ่

http://www.kohyai.masjidhidayah.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*