วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 21 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> สารจุฬาราชมนตรี ในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ประจำปี ฮ.ศ. 1432
สารจุฬาราชมนตรี ในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ประจำปี ฮ.ศ. 1432

สารจุฬาราชมนตรี ในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ ประจำปี ฮ.ศ. 1432

สารจุฬาราชมนตรี 

ในโอกาสการถือศีลอดเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติ

ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1432

*******************

          ในโอกาสแห่งรอมฎอน เดือนอันประเสริฐ ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่ง ข้าพเจ้าขอพรและความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ องค์พระผู้อภิบาล ได้ดลบันดาลให้พี่น้องมุสลิมทุกท่านมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง      เพื่อประกอบศาสนกิจการถือศีลอด การละหมาดในยามค่ำคืน การอ่านอัลกุรอาน และการบริจาคทรัพย์สินในหนทางของพระองค์

รอมฎอน เดือนอันเป็นมหามงคล ที่อัลลอฮ์จะทรงตอบแทนคุณงามความดีแก่บ่าวของพระองค์ ด้วยพระองค์เอง ขอให้พี่น้องมุสลิมทุกท่าน จงใช้โอกาสของเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานนี้ ตรวจสอบตนเอง ครอบครัว และบุคคลที่ตนรักให้มั่นคงอยู่ในการแสวงหาสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ ที่พระองค์ทรงเปิดประตูรอคอยบ่าวของพระองค์ ในเดือนอันทรงเกียรตินี้

ในเดือนอันเป็นมหามงคลนี้ ข้าพเจ้าวิงวอนขอความเมตตาจากอัลลอฮ์  องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงประทานความรัก ความสามัคคี ความร่มเย็นเป็นสุขและความจำเริญแก่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยเทอญ

 

(นายอาศิส  พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*