วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 30 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา >> โรงเรียน : รับสมัครนักเรียน
โรงเรียน : รับสมัครนักเรียน

โรงเรียน : รับสมัครนักเรียน

               โรงเรียน หรือ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียนตาดีกา ซึ่งโรงเรียนมีการเปิดสอนตั้งแต่ ชั้น ป. 1 – ป.6 สนใจสมัครเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ ที่โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

หลักการสมัคร

  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการย้ายโรงเรียน กรณีย้ายมาจากโรงเรียนอื่น

http://www.school.masjidhidayah.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*