วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 19 : 03 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> โครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์ ของผู้นำศาสนาอิสลาม
โครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์ ของผู้นำศาสนาอิสลาม

โครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์ ของผู้นำศาสนาอิสลาม

 

 

เมื่อวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา อิหม่ามสาและ  พงหลง เป็นตัวแทนของมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์ ของผู้นำศาสนาอิสลาม คณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมอโยธยา ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สตูล ซึ่งโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก  นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี และนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี มากล่าวปาฐกถาพิเศษ ให้แก่ผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดสตูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*