วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 13 : 24 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา >> โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

 

โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

 

โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หรือ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ตั้งอยู่ 30/1 หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาประจำหมู่บ้านเกาะใหญ่ ซึ่งเป็นโรงเรียนของมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้ก่อตั้งมาแล้วเป็นเวลา 27 ปีแล้ว โดยมีอิหม่ามสาและ พงหลง เป็นผู้ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ ได้เปิดสอนตามหลักสูตรของสมาคมคุรุสัมพันธ์และหลักสูตรของจังหวัดสตูล มีการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นป.1 – ป.6 ปัจจุบันมีนักเรียน 155 คน มีอาจารย์ผู้สอน 10 คน

http://www.school.masjidhidayah.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*