ภาษาไทย
 

  Home
  About Us
  Koh Yai Village
  Masjid Committee
  Articles of Religion
  Hidayah Islamic School
  Koh Yai Muslim Youth
  Photo Gallery
  New and Activity
  Donate
  Contact Us
 
  Islamic date
 
 
 
  Publish and Share
Publish and Share under the terms Creative Commons License (CC BY 3.0)
SocialTwist Tell-a-Friend
 
 
Imam and Masjid committees
Masjid committees
 
 
Mr. Saleah Ponglong
Imam
 
Mr. Amdan Ponglong
Mr. Rosed Ussanun
Koteb
Bilan
 
  :::: Academic Department ::::
Mr. Saleah Ponglong
Mr. Amdan Ponglong
Imam
Koteb
  :::: Finance Department ::::
Mr. Yasad Balang
Mr. Baree Balang
Committee
Treasurer
Committee
Assistant Treasurer
  ::: Registration Department ::::
Mr. Songsuk Tongman
Mr. Adeedan Longkasa
Committee
Secretary
Committee
  :::: Community Relations and Activity Department ::::
Mr. Sem Longkasa
Mr. Abdulkonee Langyanai
Committee
Committee
  :::: Public Relations Department ::::
Mr. Mr. Jehed Paduka
Mr. Amad Ponglong
Mr. Romlee Longsun
Committee
Assistant Secretary
Committee
Committee
  :::: Buildings Department ::::
Mr. Saad Ponglong
Mr. Yakub Malinee
Mr. Bubaka Ponglong
Committee
Committee
Committee