วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2018 เวลา 18 : 53 น.
Masjid News
You are here: Home >> ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่

ขอเชิญร่วมบริจาค‏

          เนื่องด้วยปัจจุบันศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือ โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น และอาคารเรียนหลังเก่าเริ่มทรุดโทรม จึงทำให้มีห้องเรียนไม่เพียงพอ สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ศาสนาอิสลามภาคฟัรดูอีน

          ดังนั้นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดและสัปบุรุษมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จึงมีมติจากที่ประชุมให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ หลังใหม่ เป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 8 ห้อง ขนาดความกว้าง 8 เมตร ยาว 32 เมตร ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 4,500,000 บาท ในขณะนี้ทางมัสยิดได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีปัญหาเรื่องงบประมาณในการก่อสร้าง

          ทางมัสยิดจึงใคร่ขอผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้แล้วเสร็จ ซึ่งท่านสามารถเดินทางมาบริจาคได้ในงาน หรือโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาควนกาหลง เลขที่บัญชี 575-2-00713-9 ชื่อบัญชี มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ. หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาควนกาหลง เลขที่บัญชี 919-0-04677-3 ชื่อบัญชี มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ โทร 08-9658-3741

          ขอให้พระองค์อัลเลาะห์ทรงตอบแทนผลบุญและความเจริญรุ่งเรืองในกิจการของท่านต่อๆไป

 

การบริจาคเงินให้มัสยิด สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้‏

          การบริจาคเงินให้มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะห์ ซึ่งจดทะเบียนเลขที่ 187 จังหวัดสตูล เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นั้น ท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถขอใบเสร็จ เพื่อนำใบเสร็จไปแสดงเป็นหลักฐานสำหรับการลดหย่อนภาษีได้

          ซึ่งการบริจาคให้แก่มัสยิดที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ผู้บริจาคมีสิทธินำเงินบริจาคเพื่อสาธารณกุศล ดังกล่าวมาลดหย่อนภาษีได้ ตามมาตรา 47(7) (ข) แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร

          อ้างอิง :
          • บทความเรื่อง “การลดหย่อนภาษีเงินได้: เรื่องสำคัญที่ควรรู้” โดย รศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์
จากเว็บไซต์ มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย (สสม.) http://www.muslim4health.or.th/การลดหย่อนภาษีเงินได้-เ/
          • ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร กรมสรรพากร เว็บไซต์ : http://www.rd.go.th/publish/28933.0.html

 

บัญชีธนาคารของมัสยิด‏

ธนาคารกรุงไทย

  • ชื่อบัญชี  : มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์
  • เลขบัญชี : 919-0-04677-3
  • สาขา :      ควนกาหลง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

  • ชื่อบัญชี  : มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ.
  • เลขบัญชี : 575-2-00713-9
  • สาขา :      ควนกาหลง

 

แจ้งการบริจาค หรือแจ้งข้อมูล กรณีต้องการใบเสร็จเพื่อนำไปลดหย่อนภาษี‏