วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 54 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ >> ประกาศวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ. 1433 ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 2555
ประกาศวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ. 1433 ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 2555

ประกาศวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปี ฮ.ศ. 1433 ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 2555

ประกาศจุฬาราชมนตรี
เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน 
ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433

………………………

            ตามที่ ข้าพเจ้า นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าน้้น ปรากฎว่า ในวันและเวลาดังกล่าว มีผู้เห็นดวงจันทร์

อาศัยอำนาจจุฬาราชมนตรี ผู้นำกิจการศาสนาอิสลามในประเทศไทย ประกาศว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1433 ตรงกับวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555

จึงขอประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศได้ถือปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงกัน

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

(นายอาศิส พิทักษ์คุมพล)

จุฬาราชมนตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*