วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 48 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา >> กิจกรรมพัฒนาและรักษาความสะอาด ของนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาและรักษาความสะอาด ของนักเรียน

กิจกรรมพัฒนาและรักษาความสะอาด ของนักเรียน

 

 

ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์ หรือโรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการทำกิจกรรมของนักเรียน เพราะนอกจากจะเรียนรู้จากตำราเรียนแล้ว การทำกิจกรรมจะทำให้นักเรียนมีประสบการณ์และเข้าใจมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมของโรงเรียนมีอยู่หลายด้านและหลายกิจกรรม แต่กิจกรรมที่นักเรียนต้องเข้าร่วมทำทุกวันคือ กิจกรรมพัฒนาและรักษาความสะอาด เพราะศาสนาอิสลามได้เน้นถึงความสะอาดเป็นอย่างมาก ดังคำกล่าวของท่านศาสดา   ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ความว่า “ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธา”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*