วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 32 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> บรรยากาศ โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม
บรรยากาศ โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม

บรรยากาศ โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม

 

 

เมื่อวันที่ 28 -29 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ ได้จัดโครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม ของเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ โดยโครงการอบรมจริยธรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและทัศนะคติที่ถูกต้องแก่เยาวชน ในเรื่องของศาสนาอิสลามและให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ซึ่งในการเข้าค่ายครั้งนี้เยาวชนได้ให้ความสนใจและร่วมมือเป็นอย่างดี ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*