วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 12 : 11 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> มัสยิดเข้าร่วมโครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ
มัสยิดเข้าร่วมโครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ

มัสยิดเข้าร่วมโครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ

โครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ

               มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ได้เข้าร่วมโครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมัสยิดได้ปรับปรุงบริเวณมัสยิด เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น และเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ที่ผ่านมานั้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล ได้มาตรวจเยี่ยม ซึ่งขณะนี้มัสยิดได้ผ่านในระดับอำเภอแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นระดับจังหวัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*