วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 19 : 00 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด >> โครงการอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน

โครงการอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน

                ระหว่างวันที่ 12 -14 เมษายน 2553 ทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จัดโครงการอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อนขึ้น ระหว่างวันที่ 12 -14 เมษายน 2553 ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ โดยโครงการอบรมจริยธรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและทัศนะคติที่ถูกต้องแก่เยาวชน ในเรื่องของศาสนาอิสลามและให้เยาวชนตระหนักถึงความสาคัญการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข

กำหนดการโครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน

ระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายน 2253

ณ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์  บ้านเกาะใหญ่

www.masjidhidayah.com

 

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2553

เวลา

กิจจกรรม 

สถานที่ 

08.00 – 08.30 น.08.30 – 09.00 น.09.00 – 09.30 น.09.30 – 10.00 น.10.00 – 11.00 น.11.00 – 12.00 น.

12.00 – 12.30 น.

12.30 – 13.00 น.

13.00 – 14.00 น.

14.00 – 15.00 น.

15.00 – 15.35 น.

15.35 – 16.00 น.

16.00 – 16.30 น.

16.30 – 17.30 น.

17.30 – 18.00 น.

18.00 – 18.30 น.

18.30 – 19.00 น.

19.00 – 19.40 น.

19.40 – 20.00 น.

20.00 – 20.30 น.

20.30 – 21.00 น.

21.00 – 22.00 น.

22.00 น.

ลงทะเบียนกิจจกรรมตะอัรรุฟ ปฐมนิเทศพิธีเปิดโครงการ เปิดมัจญลิส โดย ด.ช. ฟารีดี พงหลงประธานเปิดพิธีคุณธรรม / การปฏิบัติศาสนกิจของมุสลิม  จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิส่งเสริมสุขภาพ

รับประทานอาหารเที่ยง

ละหมาดซุฮ์รี

กิจกรรมกลุ่ม

พักผ่อนตามอัธยาสัย

เตรียมละหมาดอัสรี

ละหมาดอัสรี

คุณค่าอามาล

กิจกรรมนันทนาการ

รับประทานอาหารเย็น

ภารกิจส่วนตัว

ละหมาดมักริบ

ฮาลาเกาะฮ์ อัลกุรอาน

ละหมาดอีชา

ฟังตะเล็ม

รับประทานอาหารว่าง

ภารกิจส่วนตัว

เข้านอน

มัสยิดบ้านเกาะใหญ่อาคารมัสยิดสนามบริเวณมัสยิดอาคารมัสยิด

 

วันอังคารที่ 13 เมษายน 2553

เวลา กิจกรรม  สถานที่ 
03.30 – 05.00 น.05.00 – 05.45 น.05.45 – 07.00 น.07.00 – 08.00 น.08.00 – 08.30 น.08.30 – 09.30 น.

09.30 – 10.00 น.

10.00 – 11.30 น.

11.30 – 12.35 น.

12.35 – 13.00 น.

13.00 – 14.00 น.

14.00 – 15.30 น.

15.30 – 16.00 น.

16.00 – 17.00 น.

17.00 – 17.30 น.

ตื่นนอน / ภารกิจส่วนตัว / ละหมาดตะฮัจญุดละหมาดญามาอะฮ์ ซุบฮีกิจกรรมกลุ่มภารกิจส่วนตัว / รับประทานอาหารเช้าประชุมค่ายคุณค่าอามาล

ศึกษาคู่มือ

ฟังการบรรยายพิเศษ วิถีชีวิตมุสลิม โดย อาจาจารย์ ฮาสัน  พรัดขำ

รับประทานอาหารเที่ยง

ละหมาดญามาอะฮ์ซุฮ์รี

กิจกรรมกลุ่ม

กฎหมายน่ารู้

ละหมาดอัสรี

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าเข้าร่วมโครงการ

พิธีปิดโครงการค่ายอบรมจริยธรรม

อาคารมัสยิด

 

วันพุธที่ 14 เมษายน 2553

เวลา กิจกรรม  สถานที่ 
07.00 – 08.00 น.08.00 –  20.00 น. เตรียมตัวเดินทางทัศนศึกษาเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานต่างจังหวัด เวลา 1 วัน          อินชาอัลลอฮ์ มัสยิดบ้านเกาะใหญ่

 

หมายเหตุ  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้องเตรียมชุดละหมาด ชุดกีฬา ชุดนอนพร้อมหมอนและผ้าห่ม

ดาวน์โหลดเอกสารต่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*