วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2024 เวลา 17 : 39 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา (page 6)

โรงเรียนตาดีกา

Feed Subscription<

โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ หรือ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ รับสมัครนักเรียนใหม่

    ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) หรือโร ... Read More »

ความคืบหน้า การก่อสร้างอาคารเรียน

                  ความคืบหน้า การก่อสร้างอาคารเรียน โรง ... Read More »

งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกทัศน์เยาวชน จังหวัดสตูล

                        เมื่อวันที่ 18 – 20 กุมภา ... Read More »

กิจกรรมวันฮารีรายออัฎฮา ฮ.ศ. 1430

            กิจกรรมวันฮารียอ อีดิลอัฎฮา ฮิจเราะห์ศักราช ... Read More »

สลามัตฮารีรายา อีดิลอัฎฮา ฮ.ศ. 1430

    วันที่ 10 เดือนซุลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1430 ... Read More »

กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430

                     กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. ... Read More »

เอี๊ยะติกาฟ 10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน

                       เมื่อวันที่ 10 – 19 กันยายน 2552 ... Read More »

การติดตามประเมินผลศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)

                    เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2552 คณะกรรม ... Read More »

ประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ

                   เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552 นายสาและ ... Read More »

โครงการสัมมนาและฝึกอบรมผู้สอน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด

                    เมื่อวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2552 ศ ... Read More »