วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 11 : 51 น.
Masjid News
You are here: Home >> โรงเรียนตาดีกา (page 5)

โรงเรียนตาดีกา

Feed Subscription<

โรงเรียนฮิดายาตุดดีนียะฮ์ หรือ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม งานเมาลิดกลางตำบลทุ่งนุ้ย

    เมื่อวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ ... Read More »

มหกรรมวิชาการนักเรียนศูนย์ฯ อิสลาม อ.ควนกาหลงและมะนัง

                   เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่า ... Read More »

บรรยากาศการละหมาด และกิจกรรมวันฮารีรายออัฎฮา ฮ.ศ. 1431

                บรรยากาศการละหมาดวันฮารีรายออัฎฮา ฮ.ศ. 1431 ... Read More »

กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431

    กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431 จัดขึ้น ... Read More »

เอี๊ยะติกาฟ 10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน

    เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2553 ... Read More »

เชิญร่วมกิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1431

    มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสต ... Read More »

นักเรียนเดินทางไปร่วมงานมหกรรมทางวิชาการ จังหวัดชายแดนใต้

    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา มัสยิดฮิด ... Read More »

โครงการอบรมทักษะการสอนอัลกุรอานและภาษาอาหรับ ด้วยระบบกีรออาตี

  เมื่อวัน 24 – 25 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา นายสาแล ... Read More »

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มานิเทศ ติดตามและประเมินผล

  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา มัสยิดฮิดายาตุดด ... Read More »

เยาวชนมุสลิม บ้านเกาะใหญ่ ออกดะวะห์ หรือเข้าค่ายส่งเสริมจริยธรรม

    เมื่อวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านม ... Read More »