วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2024 เวลา 14 : 53 น.
Masjid News
You are here: Home >> ชมรมเยาวชนมุสลิม (page 3)

ชมรมเยาวชนมุสลิม

Feed Subscription<

ชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ การรวมตัวของเยาวชนในระดับหมู่บ้าน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

โครงการอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน

                ระหว่างวันที่ 12 -14 เมษายน 2553 ทางมัสยิดฮิ ... Read More »

การจัดแสดงผลงานของมัสยิด ณ สำนักงานคณะกรรมอิสลามฯ

                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553 ... Read More »

หนังสือพิมพ์มติชน ลงข่าวการผลิตไบโอดีเซลของบ้านเกาะใหญ่

                     หลังจากที่นักข่าวหนังสือพิมพ์มติชนได้มา ... Read More »

นักข่าวหนังสือพิมพ์มติชน มาทำข่าวการผลิตไบโอดีเซล

    เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์การ ... Read More »

นายอำเภอและอบต. เยี่ยมชมการผลิตไบโอดีเซล

  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา นายวิสิฐ  ตั้งป ... Read More »

นักเรียนมาศึกษาการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน

  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนรู ... Read More »

โครงการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน

โครงการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มผู้ผ ... Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตร หลักสูตรความพร้อมก่อนแต่งงาน

                เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 ทางมัสยิดฮิดายาตุ ... Read More »

เยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ ช่วยจัดกิจกรรมวันรายา

                 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2552 เยาวชนมุสลิมบ้า ... Read More »

ประชุมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่

                    เมื่อ 8 กันยายน 2552 ทางมัสยิดฮิดาย ... Read More »