วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2023 เวลา 11 : 21 น.
Masjid News
You are here: Home >> ชมรมเยาวชนมุสลิม (page 2)

ชมรมเยาวชนมุสลิม

Feed Subscription<

ชมรมเยาวชนมุสลิมบ้านเกาะใหญ่ การรวมตัวของเยาวชนในระดับหมู่บ้าน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

กำหนดการ โครงการเข้าค่ายอบรมจริยธรรม

ด้วยทางมัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จัดโครงการอบรมจร ... Read More »

ช่องทีวีไทย ออกอากาศ เรื่องของเยาวชนมุสลิม และชาว

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 15.30 น. ที่ผ่านมา ราย ... Read More »

เอี๊ยะติกาฟ 10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน

    เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 2553 ... Read More »

เยาวชนมุสลิม บ้านเกาะใหญ่ ออกดะวะห์ หรือเข้าค่ายส่งเสริมจริยธรรม

    เมื่อวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านม ... Read More »

ผลการแข่งขัน “ ฟุตบอลเกาะใหญ่สัมพันธ์ ” ครั้งที่ 8

    ระหว่างวันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2553 บ้านเกาะใหญ่ ... Read More »

โปรแกรมการแข่งขัน “ ฟุตบอลเกาะใหญ่สัมพันธ์ ” ครั้งที่ 8

     ระหว่างวันที่ 8 – 30 พฤษภาคม 2553 บ้านเกาะให ... Read More »

ต้อนรับคณะเยาวชนต.กาลอ จังหวัดยะลา มาศึกษาดูงานการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา มัสยิดฮิดายาตุด ... Read More »

โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน วันที่สาม

  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ทางมัสยิดฮิดายาต ... Read More »

โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน วันที่สอง

  เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ทางมัสยิดฮิดายาต ... Read More »

โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน วันแรก

  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ทางมัสยิดฮิดายาต ... Read More »