วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020 เวลา 05 : 50 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด (page 9)

ข่าวและกิจกรรมมัสยิด

Feed Subscription<

ข่าวและกิจกรรมของ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

ชุมนุมอัลเอี๊ยะซาน กิจกรรมทางวิชาการของมุสลีมะชาวบ้านเกาะใหญ่

                      เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 2553 ท ... Read More »

กิจกรรมวันฮารีรายออัฎฮา ฮ.ศ. 1430

            กิจกรรมวันฮารียอ อีดิลอัฎฮา ฮิจเราะห์ศักราช ... Read More »

บรรยากาศการละหมาดวันฮารีรายอ อีดิลอัฎฮา ฮ.ศ. 1430

                   บรรยากาศการละหมาดวันฮารีรายอ อีดิลอั ... Read More »

สลามัตฮารีรายา อีดิลอัฎฮา ฮ.ศ. 1430

    วันที่ 10 เดือนซุลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1430 ... Read More »

ขอแสดงความยินดี กับอีหม่ามสาและ พงหลง ที่ได้รับคัดเลือกไปประกอบพิธีฮัจย์

                    มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ ... Read More »

กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430

                     กิจกรรมวันฮารีรายาอีดิลฟิตรี ฮ.ศ. ... Read More »

บรรยากาศการละหมาดวันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430

                   บรรยากาศการละหมาดวันฮารีรายา อีดิลฟิ ... Read More »

เอี๊ยะติกาฟ 10 คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอน

                       เมื่อวันที่ 10 – 19 กันยายน 2552 ... Read More »

พิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมรางวัล มัสยิดส่งเสริมสุขภาพ

                 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2552 นายสาและ พงหลง ... Read More »

กิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

                   เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 มัสยิดฮิด ... Read More »