วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2020 เวลา 06 : 28 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด (page 8)

ข่าวและกิจกรรมมัสยิด

Feed Subscription<

ข่าวและกิจกรรมของ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

เยาวชนมุสลิม บ้านเกาะใหญ่ ออกดะวะห์ หรือเข้าค่ายส่งเสริมจริยธรรม

    เมื่อวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านม ... Read More »

ต้อนรับคณะเยาวชนต.กาลอ จังหวัดยะลา มาศึกษาดูงานการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา มัสยิดฮิดายาตุด ... Read More »

โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน วันที่สาม

  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ทางมัสยิดฮิดายาต ... Read More »

โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน วันที่สอง

  เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ทางมัสยิดฮิดายาต ... Read More »

โครงการค่ายอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน วันแรก

  เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา ทางมัสยิดฮิดายาต ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม ที่ได้รับ รางวัลพระราชทานอิหม่ามดีเด่น ของจังหวัดสตูล ประจำปี 2552

           ... Read More »

โครงการอบรมจริยธรรม ภาคฤดูร้อน

                ระหว่างวันที่ 12 -14 เมษายน 2553 ทางมัสยิดฮิ ... Read More »

ต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย

                  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2553 ที่ผ ... Read More »

การจัดแสดงผลงานของมัสยิด ณ สำนักงานคณะกรรมอิสลามฯ

                     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553 ... Read More »

กิจกรรมพัฒนากุโบร์ (สุสานอิสลาม)

                  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2553 ที่ผ่า ... Read More »