วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 11 : 10 น.
Masjid News
You are here: Home >> ข่าวและกิจกรรมมัสยิด (page 10)

ข่าวและกิจกรรมมัสยิด

Feed Subscription<

ข่าวและกิจกรรมของ มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่

โครงการสัมมนา เรื่องการเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองฯ

                       เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2552  นายส ... Read More »

เชิญร่วมกิจกรรมวันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430

                มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัด ... Read More »

มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ จัดกิจกรรมละศีลอดร่วมกันประจำอำเภอควนกาหลง

               มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัดส ... Read More »

โครงการประชุมสัมมนาผู้นำศาสนาอิสลาม ประจำปี 2552

                  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2552 ทีผ่านมา ทางมั ... Read More »

ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอิหม่ามดีเด่น ปี 2552

                  ขอแสดงความยินดีกับท่านอิหม่าม สาและ   พงหล ... Read More »

ตรวจคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น ประจำปี 2552

                 เมื่อวันที่ 13 พฤษาคม 2552 ที่ผ่านมา ทางมัส ... Read More »

มัสยิดร่วมงาน 170 ปี เมืองสตูล

                 เมื่อวันที่ 8 พฤษาคม 2552 ที่ผ่านมา ทางมัสย ... Read More »

โครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ

                เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ทางมัสย ... Read More »

ขอต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น

              ขอต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกอิหม่ามดีเด่น ซึ่งจ ... Read More »

มัสยิดเข้าร่วมโครงการมัสยิดส่งเสริมสุขภาพ

               มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ หมู่ 7 ต ... Read More »