วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 12 : 00 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ (page 6)

ประกาศ

Feed Subscription<

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

หนังสือพิมพ์มติชน ลงข่าวการผลิตไบโอดีเซลของบ้านเกาะใหญ่

                     หลังจากที่นักข่าวหนังสือพิมพ์มติชนได้มา ... Read More »

ไปรับอิหม่ามกลับจากการประกอบพิธีฮัจย์

                  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 พี่น้อง ชา ... Read More »

สลามัตฮารีรายา อีดิลอัฎฮา ฮ.ศ. 1430

    วันที่ 10 เดือนซุลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1430 ... Read More »

ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนด วันอีฏิ้ลอัดฮา ปี 2552

                  ตามที่ สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้ ... Read More »

ตารางกำหนดการเดินทางไปประกอบพีธีฮัจย์ของ อิหม่าม สาและ พงหลง

  ตารางกำหนดการเดินทางไปประกอบพีธีฮัจย์ของ  อิหม่าม สาและ  พ ... Read More »

ส่งอิหม่ามไปประกอบพิธีฮัจย์

                   เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2552 ชาวบ้านเก ... Read More »

อิหม่ามได้จัดเลี้ยง พบปะก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

                     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552 อิหม่าม ... Read More »

เชิญร่วมกิจกรรมวันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430

                มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัด ... Read More »

จุฬาราชมนตรี กำหนด 1 รอมฎอน ฮ.ศ.1430 ตรงกับวันที่ 22 สิงหาคม 2552

ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ... Read More »

ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง ดูดวงจันทร์

  ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง  ดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที ... Read More »