วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2019 เวลา 08 : 51 น.
Masjid News
You are here: Home >> ประกาศ (page 5)

ประกาศ

Feed Subscription<

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี คนที่ 18 คือ อาซิส พิทักษ์คุมพล

                 ผลการคัดเลือกจุฬาราชมนตรี ในวันที่ 16 พฤษภา ... Read More »

อินนาลิ้ลลาฮ์ ฯ จุฬาราชมนตรี สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์

สำนักงานจุฬาราชมนตรี

อินนาลิ้ลลา วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน ท่านจุฬาราชมนตรี สวาสดิ์ ส ... Read More »

หนังสือพิมพ์มติชน ลงข่าวการผลิตไบโอดีเซลของบ้านเกาะใหญ่

                     หลังจากที่นักข่าวหนังสือพิมพ์มติชนได้มา ... Read More »

ไปรับอิหม่ามกลับจากการประกอบพิธีฮัจย์

                  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 พี่น้อง ชา ... Read More »

สลามัตฮารีรายา อีดิลอัฎฮา ฮ.ศ. 1430

    วันที่ 10 เดือนซุลฮิจยะห์ ฮิจเราะห์ศักราช 1430 ... Read More »

ประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่องกำหนด วันอีฏิ้ลอัดฮา ปี 2552

                  ตามที่ สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ประกาศให้พี่น้ ... Read More »

ตารางกำหนดการเดินทางไปประกอบพีธีฮัจย์ของ อิหม่าม สาและ พงหลง

  ตารางกำหนดการเดินทางไปประกอบพีธีฮัจย์ของ  อิหม่าม สาและ  พ ... Read More »

ส่งอิหม่ามไปประกอบพิธีฮัจย์

                   เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2552 ชาวบ้านเก ... Read More »

อิหม่ามได้จัดเลี้ยง พบปะก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

                     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552 อิหม่าม ... Read More »

เชิญร่วมกิจกรรมวันฮารีรายา อีดิลฟิตรี ฮ.ศ. 1430

                มัสยิดฮิดายาตุดดีนียะฮ์ บ้านเกาะใหญ่ จังหวัด ... Read More »